Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Azerbaycan’da Bir Ceditçi Hüseyinzade Ali Bey

5. Al- Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ de, Baku, Azerbaijan, 01 August 2019

Türk Siyasal Yaşamında Bülent Ecevit ve Arayış Dergisi

5. Al- Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ de, Baku, Azerbaijan, 01 August 2019

Avrasyacılık Kavramı: Klasik Avrasyacılıktan Neo- Avrasyacılığa

İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018

Putin Rusya’sının Güney Kafkasya Ülkelerine Yönelik İzlediği Politikalar

İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 09 March 2018

Potemkin Zırhlısı Ayaklanması Olayı nın 1917 Bolşevik Devrimi Üzerindeki Etkileri

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Ekim Devriminin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017

“Influence of Jedid Movement on Caucasian Area: Azerbaijani literate Huseinzadeh Ali Bey

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Paris, France, 08 April 2016

1990 Sonrası Azerbaycan'dan Türkiye'ye Beyin Göçünün Psikolojik Nedenleri

2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı: Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Antalya, Turkey, 14 May 2015

Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ Sorunu

ULUSLARARASI KAFKASYA KONGRESİ, 5 - 07 November 2012 Sustainable Development

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencilerinin Kıbrıs ve Kıbrıs Sorununa Yönelik Algısı

”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2012

Azerbaycan ın KKTC Politikası

”, 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 April 2012

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Küreselleşeme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1236-1245

Bağımsızlık Sonrası Türkiye Azerbaycan ilişkileri

"Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1236-1244

Türkiye Amerika İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü

Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaijan, 2 - 05 May 2007, vol.3, pp.1108-1118

Metrics

Publication

16
UN Sustainable Development Goals