Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Amerika İlişkilerinde Azerbaycan Faktörü

Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1108-1118

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Küreselleşeme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1236-1245

Bağımsızlık Sonrası Türkiye Azerbaycan ilişkileri

"Globalleşme Prosesinde Gafgaz ve Merkezi Asiya İgtisadi ve Beynelxalg Münasebetler II.Beynelxalg Kongresi, Baku, Azerbaycan, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.3, ss.1236-1244