Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of the impact of electric vehicle charge station loads on reliability indices

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.3, ss.1073-1084, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Power Loss and Magnetic Flux Distribution in Octagonal Wound Transformer Core Configurations

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.9, sa.4, ss.1290-1295, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sympathetic inrush phenomenon on power transformers and fault identification using artificial neural networks

International Review of Electrical Engineering, cilt.4, sa.5, ss.1069-1075, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New phenemenon on power transformers and fault identification using artificial neural networks

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS - ICANN 2006, PT 2, cilt.4132, ss.767-776, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rezistif Kuvvet Sensörü Uygulamasıyla Uçak Tuvaletleri Vakum Sistemlerinin İyileştirilmesi

Journal of Aviation Research, cilt.2, ss.45-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prediction of Voltage Dip Frequency in Turkish EnergyTransmission Lines Based on Artificial Neural Networks

International Journal of Electrical and Electronics Engineering (SSRG-IJEEE), cilt.2, sa.2, ss.6-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güç Transformatörlerinde Ani Mıknatısanma Akımı

3e ELECTROTECH, ss.76-80, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güç Sistemlerinde Harmonikler ve İnterharmonikler

3E ELECTROTECH, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güç Sistemlerinde Ferrorezonans ve Etkilei

3e ELECTROTECH, ss.40-43, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obtaining The Effects of The Voltage Sag Duration on Flourescent Lamps

International Conference on Advanced TechnologySciences, 9 - 12 Mayıs 2017

A Probabilistic Approach for Evaluation of Electric Vehicles' Effects on Distribution Systems

4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2017, ss.143-147 identifier identifier

Dağıtılmış Hava Aralıklarının Transformatör Nüve Performansına Etkileri

EVK’2013 V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013, cilt.1, ss.22-25

Transformatör Manyetik Devre Yapısının Boşta Çalışma Akımına Etkisi

EVK’2011 IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2011, cilt.1, ss.88-91

An Artificial Neural Net Based Method for Predicting Distribution Transformer s Total Harmonic Distortions

The 2nd IEEE International Power & Energy Conference, Johor-Bahru, Malezya, 1 - 03 Aralık 2008, ss.1194-1197

An Artificial Neural-Net Based Method for Predicting Distribution Transformer's Total Harmonic Distortions

2nd International Power and Energy Conference (PECon 2008), Johor-Bahru, Malezya, 1 - 03 Aralık 2008, ss.1194-1195 identifier identifier

İnterharmonikler ve Transformatörün Enerjilendirilmesi Sırasındaki Oluşumları

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, EVK, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2007, ss.194-198

New phenemenon on power transformers and fault identification using artificial neural networks

16th International Conference on Artificial Neural Networks, ICANN 2006, Athens, Yunanistan, 10 - 14 Eylül 2006, ss.767-776 identifier

Enerji Dağıtım Sistemlerinde Ferrorezonans Olayı ve Etkilerinin İncelenmesi

1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2005, ss.98-101

Case Study Of Sympathetic Interaction Between Transformers Caused By Inrush Transients

The 6th International Conference On Power System Transients (IPST), Montreal, Kanada, 19 - 23 Nisan 2005

Modelling Control and Comparing of a CHP Plants Using Neural Networks and Transfer Functions

Technical and Physical Problems in Power Engineering, Tebriz, İran, 6 - 08 Eylül 2004, ss.684-687

Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Rölesinin Ters Zaman Eğrilerinin Çıkarımı ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Modellenmesi

ELECO'2002 Elektrik -Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyum ve Fuarı, Bursa, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2002, ss.245-248

Modelling and Simulation of The Combined Heat and Power Plant of A Real Industrial System

IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC 2002), Innsbruck, Avusturya, 18 - 21 Şubat 2002, ss.215-619

Birleşik Isı Güç Üretim Sistemleri ve Ele Alınan Örnek Sistemin Matematiksel Modelinin Oluşturulması

Elektrik- Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2001, ss.212-215

Enerji Sorununun Çözümünde Hazneli Elektrik Santralleri ve Santral Gücünün Belirlenmesi İçin Bir Uygulama

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2001, ss.233-236

Harmonic Measurements and Solutions of Research on Electric Power Quality

Power and Energy Systems ,IASTED, Rodos, Yunanistan, 3 - 06 Temmuz 2001, ss.274-279

Güç Sistemlerindeki Donanımlar Üzerindeki Harmoniklerin Etkileri ve Değerlendirilmesi

Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, Bursa, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2000, ss.228-232