General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Yönetim Ve Organizasyon