General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Müzik, Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Asd
Research Areas: Composition, Music Sciences, Sensorial Design
UN Sustainable Development Goals

Biography

Türk bestecisi ve serbest doaçlamacısıdır. Müzie 1991 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü’nde trombon çalıarak baladı. Lise örenimini Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı’nda sürdürdü. Müzikal eilimleri daha sonra piyano ve kompozisyona yönelen Uzunselvi, lisans örenimini aynı kurumun Kompozisyon Sanat Dalı’nda tamamladı.

2000 yılında Avusturya Kültür Dernei’nin verdii bir bursla gittii Salzburg Mozarteum’da Alman besteci Wolfgang Rihm’le çalıma fırsatı bulan besteci, 2006 yılında 6. Nejat Eczacıbaı Kompozisyon Yarıması’nda viyola ve orkestra için Sürüt Bil adlı yapıtıyla mansiyon ödülüne, 2010 yılında X. Dünya Arp Kongresi’nin siparii üzerine yazdıı ve Meriç Dönük tarafından Amsterdam Musiekgebouw’da ilk seslendirilii yapılan Çengir adlı yapıtıyla Baki Komsuolu Bilim ve Sanat Tevik Ödülü’ne, 2012’de Nieuw Ensemble tarafından düzenlenen Turkey Now festivaline seçilen ve Amsterdam Musiekgebouw’da ilk seslendirilii yapılan Babel Grupettos adlı yapıtıyla 2.lik ödülüne, Bulgaristan’da düzenlenen Computerspace Kompozisyon Yarıması’nın elektroakustik kategorisinde On Uyul adlı yapıtıyla 2012’de 2.lik ve Katrak Boldı adlı yapıtıyla 2013’te 1.lik ödüllerine deer bulundu. Yapıtları Swiss Contemporary Music Duo UMS ‘n JIP, Ensemble Airborne Extended, Nieuw Ensemble, Klankforum Wien gibi önde gelen topluluklar tarafından 40’tan fazla ulusal ve uluslararası festivalde seslendirilen besteci, serbest doaçlamacı olarak pek çok organizasyonda aktif olarak yer almı, AGS, YSM, Akademia der Künste, Kennesaw State University, IGNM-VS gibi kurulularda konserler, seminerler ve ustalık sınıflarında dersler vermitir.

Aırlıklı olarak elektroakustik ve fix-media kategorilerinde üretim yapan bestecinin müzik dili, 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze uzanan yeni müzik geleneklerinden yararlanır. Yazdıı eserlerde kullandıı ve tamamen kendisine ait olan bazı özel teknik ve iaretler, internet üzerinden yayın yapan çeitli resmi sitelerde yayınlanarak literatüre geçen bestecinin müzik dilindeki bazı ayırıcı özellikler arasında, 2017 yılından bu yana üzerinde çalıı ve kendisine ait olan “Gliding Complexity” kuramı, “Visual Puantilism” , Paralel Kompozisyon ve “Open Form” (Açık Biçim) gibi çeitli kavramların yanı sıra, modal-makamsal malzemelerin soyutlaması da sayılabilir.

2008 yılında meslektaı Emre Dündar’la birlikte kurdukları “Boratav Project” adlı doaçlama ikilisiyle, o tarihten bu yana, özellikle 20. ve 21. yüzyıl çadamüzik geleneklerinin verilerinden esinlenerek kurgulanan çeitli doaçlama konserleri vermektedir.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nde 2006 yılından beri Kompozisyon, ÇadaMüzik, Çalgı Bilgisi, Orkestrasyon ve Müzik Teknolojileri dersleri vererek akademik hayatını sürdüren besteci, stanbul Besteciler Kolektifi (Istanbul Composers Collective - ICC) adıyla 2010 yılında kurulan yeni müzik topluluu ve örgütlenmesinin de aktif bir üyesidir.