Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tribological Response of Heat Treated AISI 52100 Steels Against Steel and Ceramic Counterparts

ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, cilt.17, sa.3, ss.222-228, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Synthesis and Characterisation of Nano Powders for Production of Zirconia Toughened Alumina Bioceramic Implant Materials

International Journal of Biomedical Nanoscience and Nanotechnology, cilt.3, sa.4, ss.320-334, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ELEKTROFORETİK HİDROKSİAPATİT KAPLAMA ÖNCESİ ARAYÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ANODİZASYON YOLUYLA OPTİMİZASYONU

International Marmara Sciences Congress (Imascon 2020 – Autumn), Kocaeli, Türkiye, 04 Aralık 2020, ss.20-21

Eksenel Preslenmiş Karbon Malzemelerin Üretim Parametrelerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Karbon Matrisli Kompozitlerin SiC ile Elektroforetik Kaplama ve İnfiltrasyon Parametrelerinin Optimizasyonu

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1561-1568

Electrophoretic Deposition of Nano-sized Hydroxyapatite Powders on 316L Stainless Steel Substrate

METAL 2017 26th Int. Conf. on Metallurgy and Materials, Brno, Çek Cumhuriyeti, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.151

Investigation of Dry Sliding Wear Resistance of AISI 52100 Steels under Different Tribological Conditions

3rd Iron and Steel Symposium(UDCS’17), Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.424-431