General Information

Institutional Information: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon, Işletme Yönetimi Programı