Prof.

MÜCAHİT OPAN


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Post Graduate

Yildiz Technical University, Faculty Of Construction, Adalet Meslek Yüksekokulu, Turkey

1991 - 1996

1991 - 1996

Under Graduate

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Çok barajlı sistemlerde çok amaçlı optimal işletne

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

1999

1999

Post Graduate

Kompozit kirişlerin stabilite problemleri

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Energy, Renewable energy, Civil Engineering, Hydraulic, Surface Water Engineering, Hydrology, Water Resources Planning and Management, Irrigation and Drainage Engineering, Hydraulic Structures, Pipeline Hydraulics, Open Channel Flow, Infrastructure Systems, Groundwater Engineering, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Assistant Professor

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Director of Vocational School

Kocaeli Üniversitesi, Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

2015 - 2016

2015 - 2016

Rector's Advisor

Kocaeli Üniversitesi

2012 - 2014

2012 - 2014

Deputy Head of Department

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2019

2019

Optimal energy production from wind and hydroelectric power plants

Opan M. , Ünlü M. , Özkale C. , Çelik C. , Saraç H. İ.

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, vol.41, pp.2219-2232, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

Determination of the pollution control flow for drought management in a multi-reservoir system

Opan M.

SCIENTIA IRANICA, vol.23, pp.2528-2535, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

2014

2014

Effects of safety factors on the deflections in a concrete gravity dam

Opan M.

Journal of the South African Institution of Civil Engineering, vol.56, pp.25-29, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Relationships of yield-capacity-risk in a multiple reservoir system: The Munzur River Basin in Turkey

Opan M.

Scientia Iranica, vol.20, pp.1311-1319, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2011

2011

Real-Time Optimal Operation of Multiple Reservoirs System

Opan M.

TEKNIK DERGI, vol.22, pp.5359-5385, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Modelling of evaporation from the reservoir of Yuvacik dam using adaptive neuro-fuzzy inference systems

Dogan E., Gumrukcuoglu M., Sandalci M., Opan M.

Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol.23, pp.961-967, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Irrigation-energy management using a DPSA-based optimization model in the Ceyhan Basin of Turkey

Opan M.

Journal of Hydrology, vol.385, pp.353-360, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2009

2009

Effect of Irrigation on Energy Production in Agricultural Areas

Opan M. , Temiz T., Oner A. , Dumlu E.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.15, pp.231-239, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Optimal energy production in the Yeşilırmak River Basin

OPAN M. , Bacaksız E.

Sakarya University Journal of Science, pp.1, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

YUVACIK BARAJI HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMININ BARAJ EKONOMİK ÖMRÜNE ETKİLERİ

Opan M. , Kara Z. E.

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 1 - 03 November 2019

2019

2019

Effects of Earthquake on Flood Control and Management in Multi-reservoir System: The Ceyhan River Basin

OPAN M. , Karadağ M. T. , KARA Z. E.

IESKO-VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, 25 - 27 September 2019

2019

2019

Optimal Energy Production Decision Support System Submodule: Middle Sakarya Basin

Opan M. , Ekinci Ö. , Doğan E., Aljanabi A.

Uluslararası Mühendislik, Doğal Bilimler ve Mimarlık Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.10-16

2019

2019

Long-Term Optimal Operating Optimization For A Multireservoir Water Resources System In Series: Lower Kızılırmak Basin

Opan M. , Alemdar F., Doğan E.

Uluslararası Mühendislik, Doğal Bilimler ve Mimarlık Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.34-41

2019

2019

Energy Management of A Water Resources System With Multiple Reservoirs: Mddle Sakarya River

Opan M. , Doğan E., Aljanabi A.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.1054-1067

2019

2019

Namazgah Barajında Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları İle Akışın Tahmin Edilmesi

Opan M. , Doğan A., Akgün A. R.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.267-272

2019

2019

Yeşilırmak Havzasında Mekansal Karar Destek Sisteminin Çok Barajlı Sistem İşletimi İçin Alt Model Önerisi

Opan M. , Ekinci Ö. , Bacaksız E.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.320-330

2019

2019

Namazgah Barajına ait Buharlaşmanın Yapay Sinir Ağı İle Tahmin Edilmesi

Opan M. , Doğan A.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.87-93

2019

2019

Seyhan Nehri Havzasında Bulunan Çok Barajlı Bir Su Kaynakları Sisteminde Optimal Enerji Üretimi

Opan M. , Akın M. F.

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, pp.403-413

2018

2018

Ceyhan Nehri Havzasi’nda Çoklu Baraj Gölleri Üzerinde Yüzer Fotovoltaik Sisemlerin Kullanildiği Bir Sistemde Optimal Enerji Üretimi

ÜNLÜ M. , OPAN M. , ÖZKALE C. , ÇELİK C. , SARAÇ H. İ.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.332-333

2018

2018

Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santralleri’nden Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Optimal Enerji Üretimi

ÖZKALE C. , OPAN M. , ÜNLÜ M. , ÇELİK C. , SARAÇ H. İ.

3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.29-30

2018

2018

Kirsal Bir Yerleşim Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Optimal Enerji Üretimi

OPAN M. , ÖZKALE C. , ÜNLÜ M. , ÇELİK C. , SARAÇ H. İ.

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.327-329

2018

2018

Orta Sakarya Havzasında Optimal Kuraklık Yönetimi

OPAN M. , yılmaz t.

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 May 2018

2018

2018

Beton Ağırlık Barajında Deprem Durumunda Oluşan Kuvvetlerin Baraj Güvenliğine Etkileri

OPAN M.

2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, 4 - 06 May 2018

2018

2018

Namazgah Barajına Ait Eksik Su Kalite Değerlerinin Yapay Sinir Ağı Yöntemi İle Tahmin Edilmesi

OPAN M. , doğan a.

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 May 2018

2018

2018

Yuvacık Barajını Besleyen Derelerin Barajın Ekonomik Ömrüne Etkileri

OPAN M. , Engi A. T.

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 May 2018

2018

2018

Determination of Optimal Flood Control Levels in a Multi-reservoir System

OPAN M.

2ND International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, 4 - 06 May 2018

2018

2018

Orta Sakarya Nehri Üzerindeki Çoklu Barajların Yönetimi

al janabi a., OPAN M. , DOĞAN E.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV (22-24 Mart 2018), 22 - 24 March 2018

2017

2017

Arazi kullanımı değişiminin akarsuda taşınan katı madde miktarına etkisi: Taşlıçay Deresi, Türkiye

OPAN M. , DOĞAN E., SÖNMEZ O., TEMİZ T., DEMİR F.

5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES, 29 September - 01 October 2017

2015

2015

Depremde Sulama Amaçlı bir Barajda Verim Kapasite Risk İlişkisi

OPAN M.

5. International Earthquake Symposium, 10 - 12 June 2015

2010

2010

Predicting of the Compresivve and Flexural Strength of Ground Granulated Blast Furnace Slag Concrete by Using Artificial Neural network

ÖZTÜRK O. , ENGİN S. , TEMİZ T., OPAN M. , ÖNER A.

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Computational Methods in Civil engineering, 27 - 30 September 2010

2009

2009

Optimal Relationship between Irrigation and Energy Production in the Munzur River Basin, Turkey

OPAN M. , ÖNER A. , TEMİZ T.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, 17 - 19 August 2009

2009

2009

Comparison of methods with regard to energy production in a multiple reservoirs system

OPAN M.

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, 17 - 19 August 2009

2008

2008

Çok Barajlı Sistemlerde Kuraklık Kontrolü Amaçlı Kısa Süreli Optimal İşletme

OPAN M. , TEMİZ T., Sert M.

5. Dünya Su Forumu Kapsamında Bölgesel Türkiye Toplantıları, Kuraklık ve Su Yönetimi, Turkey, 21 - 22 April 2008

2007

2007

Safety Factors for The Seismic Design of Concrete Gravity Dams

OPAN M. , TEMİZ T.

Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaei 2007, 22 - 24 October 2007

2007

2007

Multiobjective Optimal Planning in Multiple Reservoir Systems

OPAN M. , Sert M., TEMİZ T.

International Congress on River Basin Management, 8 - 10 March 2007

2006

2006

Çok Amaçlı Su Kaynakları Sistemlerinde Hedef Programlama İşleyişinin İrdelenmesi

OPAN M. , Sert M., TERZİ Ü.

26. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2006

2006

2006

Sınıraşan Sularda İşbirliğini Artracak Koşullar

OPAN M. , Sert M.

Su Politikaları Kongresi, Turkey, 21 - 23 March 2006

2003

2003

Çok Barajlı Sistemlerde Gerçek Zamanlı Optimal İşletme ile Emniyetli Taşkın Ötelemesi

OPAN M. , Sert M.

1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektirk Santrallar Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 June 2003

2001

2001

Beton Yeterlik-Nitelik Deneyleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma

OPAN M. , ÖNER A.

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongre ve Sergisi, Turkey, 5 - 07 July 2001


Citations

Total Citations (WOS): 47

h-index (WOS): 3