Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUSTAINABLE SUPPLIER SELECTION

3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018), Üsküp, Makedonya, 7 - 11 Ağustos 2018