Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Muhasebe

  • Finansman

  • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

  • İşletme Yönetimi

  • Lojistik Yönetimi