Education Information

Education Information

 • 2016 - 2017 Post Doctorate

  Unıversıdad De Zaragoza, Area De Mecanıca De Fluıdos, Spain

 • 2014 - 2014 Post Doctorate

  Unıversıdad De Zaragoza, Area De Mecanıca De Fluıdos, Spain

 • 2012 - 2012 Post Doctorate

  Natıonal Academy Of Scıence Of Belarus, Luıkov Heat And Mass Transfer Instıtute, Belarus

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2007 Postgraduate

  Von Karman Institute, Envıronmental And Applıed Fluıd Dynamıcs Department, Belgium

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde konveksiyon terimlerinin ayrıklaştırılmasında karşılaştırmalar

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Sabit hız alanında zamana bağlı üç boyutlu konveksiyon difüzyon denkleminin çözümü

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English