Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2017 Post Doktora

  Unıversıdad De Zaragoza, Area De Mecanıca De Fluıdos, İspanya

 • 2014 - 2014 Post Doktora

  Unıversıdad De Zaragoza, Area De Mecanıca De Fluıdos, İspanya

 • 2012 - 2012 Post Doktora

  Natıonal Academy Of Scıence Of Belarus, Luıkov Heat And Mass Transfer Instıtute, Belarus

 • 2004 - 2010 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2007 Yüksek Lisans

  Von Karman Institute, Envıronmental And Applıed Fluıd Dynamıcs Department, Belçika

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde konveksiyon terimlerinin ayrıklaştırılmasında karşılaştırmalar

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Sabit hız alanında zamana bağlı üç boyutlu konveksiyon difüzyon denkleminin çözümü

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce