General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kuran-I Kerim Okuma Ve Kıraat Ilmi