Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Limited liability in Turkish law

EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW, cilt.9, ss.237-265, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

UBER Uygulaması ve Rekabet Sorunları

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÖNETİŞİM (KURUMSAL YÖNETİM) KALİTESİ AÇISINDAN İCRA VE KONTROL İŞLEVLERİNİN AYRILIĞI

Kadir Has University Hukuk Fakültesi Dregisi, cilt.5, ss.105-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Şirketlerde Organlar Arası İş Bölümü ve Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How to Achieve Sustainable Companies Soft Law Corporate Social Responsibility and Sustainable Investment or Hard Law Company Law

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şirketler Topluluğu TTK daki Düzenlemeler

Kurumsal Yönetim Dergisi, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Çağrı Yoluyla Hisse senedi Toplanmasında Çıkarma ve Satma Uygulamaları

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Sektöründe Ayrıştırma Uygulamaları

Rekabet Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kollektif Hak Arama Özgürlüğünün Farklı Görünüm Şekilleri Class Action ve Topluluk Davaları

Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Competition Law in Turkish Privatisation Process

Ankara Law Review, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirketler

Legal Hukuk Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)