Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Turkish adaptation of NEECHAM Confusion Scale

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, pp.48-54, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

HASTA REFAKATÇI UYGULAMASI KONUSUNDA HEKİMLERİN VE HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.81-86, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin palyatif bakımda etik konulara yönelik tutumları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.144

”Ortopedik Cerrahi Girişim Uygulanan Yaşlı Hastalarda Postoperatif Deliryumu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkisi

7.ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

NEECHAM KONFÜZYON ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.836-840

EFFECT OF NURSING INTERVENTIONS TOWARDS PREVENTING POSTOPERATIVE DELIRIUM OF ELDERLY PATIENTS WITH ORTHOPEDICAL SURGERY

Europan Delirium Association Annual Meeting 2018, Utrecht, Netherlands, 1 - 02 November 2018

Postoperatif Deliryum ve Hemşirelik Yaklaşımları

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013

İntörn hemşire ve ebe öğrencilere göre uygulama alanlarında yaşanan etik ihlaller

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi İstanbul, İstanbul, Turkey, 11 - 15 October 2011, pp.600-605

HEMŞİRELİK TANISI: ETİK İKİLEM ve AHLAKİ ENDİŞE

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ VI. TIP ETİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2010 Sustainable Development

Gözlükten Kontakt Lense

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya, Turkey, 27 - 30 May 2009

İnfiltrasyon Tedavi Yöntemlerinin Etkinliğinin karşılaştırılması

1. Uluslararası 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2000

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde iş Doyumu

VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1999

KOÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ DOYUMUNUN BELİRLENMESİ

VII. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 22 - 24 June 1999, pp.287

Hemşirelerde iş doyumu

V.Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 1998, pp.153

Hastaların Hemşirelik Bakımından Beklentileri

VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 1998

HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMINDAN BEKLENTİLERİ

VI. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.307-312

HASTA REFAKATÇİLERİNİN HASTANEDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR VE HASTANE ORTAMINDAN ETKİLENME DURUMLARI

V. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 1997, pp.150-162

Books & Book Chapters

Komorbiditelerde Kan Ürünlerinin Transfüzyonu

in: KOMORBİD HASTALIKLAR VE CERRAHİ BAKIM, Dr.Semra Bülbüloğlu,Dr. Züleyha Şimşek Yaban, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.209-214, 2022 Creative Commons License