Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2018 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

  Delafrouz POURİSSA, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İnsan Organlarını Konu Alan Türkçe ve Farsça Deyimlerin Karşılaştırılması

 • June 2013 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • June 2012 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı

  Tez Savunma Jürisi