Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

  Delafrouz POURİSSA, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İnsan Organlarını Konu Alan Türkçe ve Farsça Deyimlerin Karşılaştırılması

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı

  Tez Savunma Jürisi