Scientific & Professional Activities

Jury Memberships

 • March 2023 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Post Graduate

 • February 2022 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi

  Post Graduate

 • March 2021 Doctorate

  Marmara Üniversitesi

  Doctorate

 • December 2018 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

  Delafrouz POURİSSA, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İnsan Organlarını Konu Alan Türkçe ve Farsça Deyimlerin Karşılaştırılması

 • June 2013 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • June 2012 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı

  Tez Savunma Jürisi

Scientific Refereeing

 • June 2023 Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2023 Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2022 Folklor/Edebiyat

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2019 Tarih Okulu Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2015 Tarih Okulu Dergisi

  National Scientific Refreed Journal