Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MİTHAT CEMAL KUNTAY'IN KALEMİYLE ATATÜRK

İLKE DERGİSİ, sa.3, ss.95-99, 2009 (Hakemsiz Dergi)

MİTHAT CEMAL KUNTAY'IN ŞİİRLERİNDE ULUSAL DUYGULAR

AKADEMİ GÖKYÜZÜ DERGİSİ -KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ŞİİR ETKİNLİKLERİ BİRİMİ, sa.8, ss.11-15, 2008 (Hakemsiz Dergi)

MİTHAT CEMAL KUNTAY’xxIN KİTAP HALİNDE BASILMAMIŞ ŞİİRLERİNİN BİBLİYOGRAFYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EDEBİYAT DERSLERİNDE EDEBİ BİR KİŞİLİĞİN TANITIMI "MİTHAT CEMAL KUNTAY ÖRNEĞİ"

INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION CONFERENCE, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Ağustos 2017, ss.432-438

TRADITIONS OF GIVING THE NAMES IN TURKISH FOLK CULTURE

ACADEMİCS ANNUAL SCIENCE CONFERENCE, Minsk, Belarus, 24 Nisan 2012, ss.191-193

THE BOLOGNA PROCESS IN TURKEY:POLICY MAKING AND IMPLEMENTATION

INTERNATIONAL SCIENCE-PRACTICAL CONFERENCE, Minsk, Belarus, 20 Aralık 2011, ss.3-6

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NASRETTİN HOCA’xxNIN YERİ

MSLU YILLIK BİLİM KONFERANSI, 27 - 28 Nisan 2011

THE PLACE OF NASREDDIN HOCA IN TURKISH FOLK CULTURE

ACADEMİCS ANNUAL SCIENCE CONFERENCE, Minsk, Belarus, 27 Nisan 2011, ss.143-145

Kitap & Kitap Bölümleri

Anlatım Bozuklukları

Türk Dili Ders Kitabı, Zavotçu G., Editör, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.246-262, 2017