Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vergi Hukukunda Kanun Yolundan Vazgeçme

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.15, sa.172, ss.2466-2477, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Konaklama Vergisi: Ölçülük Meselesi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.148, ss.77-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vergi İncelemesi Sürecinde İyi Yönetim Hakkının Gerekleri Ve İşlerliği

Vergi Sorunları Dergisi, sa.378, ss.49-65, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yeni Yasal Değişiklikler Karşısında İkale Sözleşmesinin Gelir Vergisi Boyutu

VERGİ SORUNLARI, sa.367, ss.115-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Haklı Neden Öğretisi"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.59-81, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dolaysız Vergilendirmede Son Gelişmeler 2009

YAKLAŞIM, sa.210, ss.265-268, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsveç Vergi Sistemi

Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, cilt.2, ss.931-953, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Ayrımcılık Yasağı

Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan, cilt.1, ss.647-678, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Davasının Kapsamı ve Hukuksal Niteliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.285-311, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deprem Bir Vergilendirme Aracı Mıdır?

IESKO 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019, ss.338-345

Vergi İnceleme Sürecinde İyi Yönetim Hakkı

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.633-639

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Haklı Neden Öğretisi

Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2011, cilt.17, ss.59-81

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Vergilendirmede Ayrımcılık Yasağı

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Prof. Dr. Billur Yaltı, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.191-226, 2017

Diğer Yayınlar