Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muhasebe Meslek Mensuplarının TFRS Açısından Yaşadığı Sorunların İncelenmesi

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.7114-7120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYDA ALINMASININ BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), cilt.5, ss.228-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden incelenmesi

Journal of Human Sciences, cilt.4, sa.16, ss.1121-1132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTAL MUHASEBE OKUR YAZARLIKLARI İLE İLGİLİ KOCAELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.5, ss.1884-1891, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIKLARININ İNCELENMESİ

ATLAS JOURNAL, cilt.5, ss.803-809, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokullarında Mali Tablo Okuryazarlığın Öğrenci Perspektifinden Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.58, ss.698-706, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarının Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler

Atlas Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, sa.3, ss.228-243, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DAVRANIŞSAL FARKLILAŞMA: ÖĞRENCİLERİN DERS GEÇMEKRİTERLERİNDE DAVRANIŞSAL SESSİZLİK BAĞLAMINDA ANALİZLERİ VEBİR UYGULAMA

Atlas İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, cilt.2, ss.79-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokullarında Yenilikçi Okuryazarlık Oranının Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi

International Journal of Academic Value Studies, cilt.3, ss.100-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRESEL MALİYETLER: ÇİMENTO SANAYİNDE BİR UYGULAMA

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, cilt.9, ss.27-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek mensuplarında İşe Yabancılaşma ve İŞ performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

eurasian academy of sciences eurasian businesseconomics journal, ss.247-258, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

3th Internatıonal Congress on Tourısm,Economic and Business Sciences, 19 - 21 Haziran 2019

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINIF İÇİ ETİK DIŞIDAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

IMASCON 2019- BAHAR-Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), 26 - 28 Nisan 2019

TURİZM İŞLETMELERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.524-533

BOBİ FRS’NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYİ: KOCAELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İKSAD 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.511-523

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE STANDARTLARINI AKTARABİLMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

II.İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.336-347 Creative Commons License

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ VE TMS 2 AÇISINDAN KONAKLAMA İŞLETMELERİ MALİYET KAYITLAR

II.INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM ECONOMIC AND BUSİNESS SCIENCES, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.2, ss.587-598

Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarının Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler

1.Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.460 Creative Commons License

Accounting Professionals’ Perspective On Accounting Audit

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 05 Kasım 2017, ss.14 Creative Commons License

Accounting Professionals’Perspective On Audit

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, ss.14

Kitap & Kitap Bölümleri

İşletmelerde Finanasal Okuryazarlık

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, C Gazi Uçkun, Editör, Umuttepe Yayınları, İzmit KOCAELİ, ss.187-195, 2018

Hizmet Üretim Maliyeti ve Diğer Giderler

Maliyet Muhasebesi, Mustafa Kırlı,Hakan Seldüz, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.169-190, 2018

Finans ve Finansal Bilgi Sistemi Fonksiyonu

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, C:Gazi Uçkun, Editör, Umuttepe Yayınları, İzmit/KOCAELİ, ss.62-67, 2018

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama

Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, UÇKUN, C. GAZİ, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, ss.211-238, 2018