Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Binary pathfinder algorithm for bus splitting optimisation problem

Iet Generation Transmission & Distribution, vol.14, no.26, pp.6613-6623, 2021 (Journal Indexed in SCI)

Optimal Bus Layout in Transmission System by Using Meta-heuristic Approaches

ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of control of power flow by using phase shifting transformers: Turkey case study

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.27, pp.2259-2275, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Gravitational search algorithm for determining controller parameters in an automatic voltage regulator system

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, pp.2387-2400, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

A novel modified hybrid PSOGSA based on fuzzy logic for non-convex economic dispatch problem with valve-point effect

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, vol.64, pp.121-135, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Optimal power flow using gravitational search algorithm

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.59, pp.86-95, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Optimal reactive power dispatch using a gravitational search algorithm

IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, vol.6, pp.563-576, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Gravitational Search Algorithm for Economic Dispatch with Valve-Point Effects

International Review Of Electrical Engineering-Iree, vol.5, pp.2890-2895, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

The Evaluation of Medium Voltage Motor’s Current and Voltage Harmonics during Loading

Journal of Electrical Engineering & Technology, vol.2, no.1, pp.35-41, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Published in Other Journals

Kent İçi Raylı Sistemlere Yeni Hat Entegrasyonunda İşletme Modellerinin Analizi

Railway Engineering ( Demiryolu Mühendisliği) , no.13, pp.1-13, 2021 (Other Refereed National Journals)

Belirli Güç Kalitesi Problemlerinin Nesnelerin İnterneti Teknolojileri ile Tespiti ve Bulut Tabanlı Sunuculara Entegrasyonu

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.4, pp.2321-2336, 2020 (National Refreed University Journal)

Yalova Üniversitesi Merkez Kampüsünde Elektrik Enerji Kalitesini Etkileyen Harmoniklerin İncelenmesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.123-143, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Elektrikli Demiryolu Hatlarında Kompanzasyon Sistemi

Demiryolu Mühendisliği, no.9, pp.28-37, 2019 (Other Refereed National Journals)

Şebekede Gizli Tehlike Harmonikler

3e Electrotech, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fotovoltaik Enerji Sistemlerinin Modellenmesi Benzetimi ve Uygulaması

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.9-23, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Case Study of Power Transformer No Load Current Harmonics by Measurement and Simulation

nternational Journal of Distributed Energy Resources,, vol.2, no.1, pp.25-34, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'deki Kojenerasyon Uygulamalarında Ortaya Çıkan Problemler

Kaynak Elektrik, no.119, pp.92-98, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tam Sayılı Lineer Programlama ile Kısadevre Akımlarının Sınırlandırılması

IMASCONGRESS Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.618-623

Elektrik Şebekelerinde Bara Düzeni Optimizasyonu

Güç Sistemleri Konferansı, Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.111-116

Influence of Load Harmonics on Transformer Temperature

IATS 17 8th International Advanced Techonologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.3335-3341

A novel FACTS based on modulated power filter compensator for wind grid energy systems

2014 IEEE 5th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems(PEDG), 24 - 27 June 2014 identifier

Orta Gerilim Tristörlü Kompanzasyon Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU KİTAPÇIĞI, V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU, Turkey, 23 - 24 May 2013, pp.78-81

Load Frequency Control of a Single Area Power System using Gravitational Search Algorithm

IEEE Conferences,INISTA 2012,International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 2-4 July Trabzon.(2012)., 2 - 04 July 2012 identifier

Solution of Economic Dispatch Problem using Gravitational Search Algorithm Bursa

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2011), 1 - 04 December 2011, pp.54-59

Solution of Economic Dispatch Problem using Gravitational Search Algorithm

7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1 - 04 December 2011

Optimal Tuning of the PID Controller Parameters for Automatic Voltage Regulator using Heuristic Methods

IEEE The 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2011),Sharjah, United Arab Emirates., 15 - 17 November 2011

Aplication of Gravitational Search Algoritm for Optimal Reactive Power Dispatch Problem

INISTA 2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İstanbul, 15 - 18 June 2011, pp.519-523

An Artificial Neural Net Based Method for Predicting Distribution Transformer s Total Harmonic Distortions

The 2nd IEEE International Power & Energy Conference, Johor-Bahru, Malaysia, 1 - 03 December 2008, pp.1194-1197

An Artificial Neural-Net Based Method for Predicting Distribution Transformer's Total Harmonic Distortions

2nd International Power and Energy Conference (PECon 2008), Johor-Bahru, Malaysia, 1 - 03 December 2008, pp.1194-1195 identifier identifier

Enerji Dağıtım Sistemlerinde Ferrorezonans Olayı ve Etkilerinin İncelenmesi

1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2005, pp.98-101 Sustainable Development

Modelling and Simulation of The Combined Heat and Power Plant of A Real Industrial System

IASTED International Conference Modelling, Identification and Control (MIC 2002), Innsbruck, Austria, 18 - 21 February 2002, pp.215-619

Birleşik Isı Güç Üretim Sistemleri ve Ele Alınan Örnek Sistemin Matematiksel Modelinin Oluşturulması

Elektrik- Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 19 - 21 September 2001, pp.212-215

Enerji Sorununun Çözümünde Hazneli Elektrik Santralleri ve Santral Gücünün Belirlenmesi İçin Bir Uygulama

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 19 - 21 September 2001, pp.233-236

Harmonic Measurements and Solutions of Research on Electric Power Quality

Power and Energy Systems ,IASTED, Rodos, Greece, 3 - 06 July 2001, pp.274-279

Güç Sistemlerindeki Donanımlar Üzerindeki Harmoniklerin Etkileri ve Değerlendirilmesi

Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000, pp.228-232

Enerji İletim Planlamasında Mühendislik Ekonomisi İlkelerinin Uygulanması

ELECO’xx2000 - Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 8 - 12 November 2000, pp.118-121