Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Industrial Heritage Assessment and Guidelines for the Architectural Conservation of Hydroelectric Plants

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INFORMAL TRAINING MODELS FOR IMPLEMENTATION STAFF IN THE CONSERVATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.33, ss.147-167, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Korumanın Yerel Boyutu: Karamürsel Ereğli

Mimarlık, ss.44-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IN DEFIANCE OF CHANGING PARADIGMS: People’s Houses in Turkey

AISU 2019, Bologna, İtalya, 11 - 14 Eylül 2019

HYDROELECTRIC POWER PLANTS AS A SUBJECT INTHE RE-USE OF INDUSTRIAL HERITAGE

35° convegno internazionale Scienza e Beni Culturali, Bressanone, İtalya, 1 - 05 Temmuz 2019, ss.1027-1036

KIRSAL MİRASIN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE NEVŞEHİR KALE ETRAFI YERLEŞKESİ

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi ’xxRiskten Dirençliliğe’xx, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019

MANAGEMENT OF 20TH CENTURY HYDROELECTRIC PLANTS AS INDUSTRIAL HERITAGE

2nd International Conference of Geomatics and Restoration, Milan, İtalya, 8 - 10 Mayıs 2019, ss.685-692

İzmit İçkale Bölgesindeki Sivil Kültür Varlığı Yapıların Yer Bilimi Verilerine Göre Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.309-317

İzmit İçkale Bölgesindeki Sivil Kültür Varlığı Yapıların Yer Bilimi Verilerine göre Değerlendilmesi

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.376

İzmit Kentsel Sit Alanındaki Kültür Varlığı Yapıların Strüktürel Niteliklerinin Özgünlük Durumu Üzerinden Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI ÇOBAN MUSTAFA PAŞA ve KOCAELİ TARİHİ – KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU - IV, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 Mart 2017, cilt.1, ss.140

Mimari Mirasın Korunması Restorasyonunda Uygulama Elemanları Yaygın Örgün Eğitim Süreçleri

Konservasyon-Restorasyon Alanında Mesleki Yetkinlik ve Unvan Tanımları Çalıştayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü - İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2016

Eğitimde Sürdürülebilirlik

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ocak 2016

Changing Standards Along With the Developments in Rail Technologies and Their Effects on Railway Architecture

Architecture, 12th InternationalConference ‘Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’Collaboration’, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.297-304

CHANGING STANDARDS ALONG WITH THE DEVELEOPMENTS IN RAIL TECHNOLOGIES AND THEIR EFFECTS ON RAILWAY ARCHITECTURE

12th International Conference on Standardization, Protypes and Quality - A Means of Balkan Countries Collaboration, Izmit, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.297-304 identifier

Architectural heritage as cultural reference and a tool for sustainability: People’s houses in Turkey after the cease of function

REHAB 2014 International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar, Portekiz, 19 - 21 Mart 2014, cilt.2, ss.691-704

Modern and Vulnerable A View to Izmit Peoples House

Our Modern Re-Appropriating Vulnerable 20th Century Heritage, Dubrovnik, Hırvatistan, 21 - 24 Mayıs 2013

Turkish vet system for technical staff in architectural conservation

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.1675-1685 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Güneş de Doğar

Edebiyatta Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan, Editör, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul, ss.210-213, 2016