Araştırma Alanları

 • Algoritmalar

 • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

 • Benzetim ve Modelleme

 • Bilişimsel Model

 • Karmaşıklık Kuramı

 • Sayısal Algoritmalar

 • Sıralama ve Tarama

 • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

 • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

 • Kriptoloji

 • Bilgisayar Ağları

 • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

 • Veri Yönlendirme

 • Kuramsal Bilgisayar Bilimleri

 • Biçimsel Diller

 • Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı

 • Veri Gösterimi ve Saklanması

 • Veri Sıkıştırılması

 • Veri Yapıları

 • Belirsizlik Yönetimi

 • Bilgi Mühendisliği

 • Bulanık Kümeler ve Sistemler

 • Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme

 • Sinirsel Ağlar

 • İşletim Sistemleri

 • Otomatik Programlama

 • Programlama Dilleri

 • Yazılımla Hesaplama