Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2020 TÜBİTAK Projesi

    1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye