Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Liquid phase extraction of azo dyes by novel calixarenes bearing phthalonitrile and diiminoisoindoline groups

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.53, ss.896-902, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transport of methylene blue through bulk liquid membrane containing calix[8]arene derivative

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.52, ss.5575-5582, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

İnternational Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Oktadodesiloksi Silicon(Iv) Ftalosiyaninin Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]arenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kromat EkstraksiyonÖzelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Liquid Phase Extraction of Toxic Metals by Novel CalixareneBearing Phthalonitrile

4th Organic Chemistry Congress withParticipation, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

Kanser Tedavisi için Ftalosiyanin Fotosensitizer Türevlerinin Sentezi ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

AAAB Tipi Metalsiz Ftalosiyanin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Investigation of The Pigment and Photophysical Properties of Phthalocyanine Compounds

Internationl Paint and Coatings Industry, Raw Materials, Auxiliary Product Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mart 2018