Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficient removal of carcinogenic azo dyes by novel pyrazine-2-carboxylate substituted calix[4,8]arene derivatives

SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY, cilt.31, sa.12, ss.776-783, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A3B and ABAB aminophthalocyanines: Building blocks for dimeric and polymeric constructs

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.23, ss.1448-1454, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquid phase extraction of azo dyes by novel calixarenes bearing phthalonitrile and diiminoisoindoline groups

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.53, sa.6, ss.896-902, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transport of methylene blue through bulk liquid membrane containing calix[8]arene derivative

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.52, ss.5575-5582, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on The Usability of Some Phthalonitrile and Diiminoisoindoline Substituted Calixarenes as Liquid-Phase Extraction Agents for Some Toxic Ions

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.10, sa.1, ss.418-426, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]arenin Bazı Toksik Metal ve Oksianyon Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.787-794, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis and Photophysicochemical Properties of Octadodecyloxy Silicon(IV) Phthalocyanine for Photodynamic Therapy

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.9, sa.3, ss.1513-1519, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Kaliks[4, 8]aren Türevlerinin Metal ve Kromat İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.354-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis and Structural Characterization of Novel (4 aminophenyl)sulfonyl-N-N-dimethylaniline Derivative of Calix[4]arene

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.98

BOYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIKLARI KIMYASALLAR, SEBEP OLDUKLARI MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERI

International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1118-1120

TRANSPORT OF MERCURY IONS ON THE BULK LIQUID MEMBRANE CONTAINING THE CALIX[4]ARENE DERIVATIVE

International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Removal of carcinogenic azo dyes from wastewater using calix[8]arene derivative

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.1086-1089

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW P-TERT-BUTYLPHENOXY-SUBSTITUTED SILICON(IV) PHTHALOCYANINE

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.160

COMPLEXATION AND SEPARATION OF AZO DYES BY CALIX[4]ARENE DERIVATIVE

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.2275-2277

SYNTHESIS OF NEW WATER-SOLUBLE P-SULFONATO-CALIXARENE DERIVATIVE AND INVESTIGATE OF ITS INTERACTION WITH DRUG

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.2, ss.2278-2280

KİMYASAL KAYNAKLI MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.121-124

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

İnternational Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Oktadodesiloksi Silicon(Iv) Ftalosiyaninin Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Pirazin Sübstitüe Kaliks[4]arenin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kromat EkstraksiyonÖzelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Liquid Phase Extraction of Toxic Metals by Novel CalixareneBearing Phthalonitrile

4th Organic Chemistry Congress withParticipation, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

AAAB Tipi Metalsiz Ftalosiyanin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Kanser Tedavisi için Ftalosiyanin Fotosensitizer Türevlerinin Sentezi ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Science, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Investigation of The Pigment and Photophysical Properties of Phthalocyanine Compounds

Internationl Paint and Coatings Industry, Raw Materials, Auxiliary Product Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mart 2018