General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Political Science, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

35

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals