General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Political Science, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

36

Thesis Advisory

19

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals