Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Grape Harvest Tourism

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, 1 - 05 Kasım 2017

Uninterrupted Tourism From Landscape Architecture Perspective

1st Internaional Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017

The Place of Social Media in Direct Marketing

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences www.ictebs.org, Skopje, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017

Bal Ormanları

1st International Rural Tourism and Development Congress, 4 - 06 Mayıs 2017

Endüstri Kentinin Nefes Alanları: Kültürel Ögeler Kırsal Rotalar

1st International Rural Tourism and Development Congress, 4 - 06 Mayıs 2017

Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Rol Oynayan Etkenlerin Belirlenmesi Kocaeli Arslanbey MYO Örneği

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faikiçil Meslek Yüksekokulu 1. uluslararası 5. ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı. - KONYA, Konya, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2009, cilt.1, ss.2292-2304

Water Supply Crisis in The Eastern Marmara of Turkey

Proceedings of SECOTOX Conference and The International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Yunanistan, 24 - 28 Haziran 2007, cilt.2, ss.1074-1080

Dilemma of Industrial Development and Agricultural Sustainability in Kocaeli

Second Annual YOK-SUNY Collaboration Symposium on Scientific Collaboration for Sustainable Development, Adana, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2007, ss.14-20

Organik Tarım Potansiyelinin ve Organik Ürün Tüketim Eğiliminin Belirlenmesi Kocaeli Örneği

Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, cilt.1, ss.398-405