Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2017 “The Rise of the Ottoman Military Medical School as the Center of Anti-Hamidian Opposition”, 6th International Congress on Current Debates in Social Sciences,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 “Osmanlı’da Kamu Sağlığının Korunması ve Tıbbiye”, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2017 “The Ottoman Medical School as a Source of Revolutionaries”, 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH),

  Attendee

  Sofija, Bulgaria

 • 2016 “The Role of Demographic Transformation in the Socio-Economic Foundation of Turkey”, 3rd ISA Forum of Sociology, The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World,Sustainable Development

  Attendee

  Vienna, Austria

 • 2015 “Tehcirde Bir Ermeni Tüccarın Hikayesi: İbranosyan”, Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı,

  Attendee

  Turkey

 • 2015 “Birinci Dünya Savaşı’nın Sosyal Tarihini Yerelden Yazmak: İşgücü Açığı ve Üretim Üzerinden Yaşanan Mücadele”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2015 “The Armenian Converts during World War One: the Case of Kayseri”, World War One and the End of the Ottoman Social Formation,

  Attendee

  Turkey

 • 2015 “Kayseri Sancağı’nda Ermeni Emval-i Metrukesinin İadesi (1918-1920), Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 “Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Osmanlı Taşrası: Kayseri’de Ermeni Tehciri ve İhtida”, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 “The Impact of World War I on the Social and Economic Life of Kayseri”, Turkish Studies Project Conference III: the Ottoman Empire and World War I

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2007 “The Implementation of the Ottoman Land Code of 1858 in Eastern Anatolia”, Perceptions of Land in Societies outside of Europe from the 17th to the 20th Century,

  Attendee

  Hamburg, Germany