Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 “The Rise of the Ottoman Military Medical School as the Center of Anti-Hamidian Opposition”, 6th International Congress on Current Debates in Social Sciences,

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 “Osmanlı’da Kamu Sağlığının Korunması ve Tıbbiye”, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 “The Ottoman Medical School as a Source of Revolutionaries”, 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH),

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2016 “The Role of Demographic Transformation in the Socio-Economic Foundation of Turkey”, 3rd ISA Forum of Sociology, The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World,

  Katılımcı

  Vienna, Avusturya

 • 2015 “Birinci Dünya Savaşı’nın Sosyal Tarihini Yerelden Yazmak: İşgücü Açığı ve Üretim Üzerinden Yaşanan Mücadele”, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 “Tehcirde Bir Ermeni Tüccarın Hikayesi: İbranosyan”, Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 “The Armenian Converts during World War One: the Case of Kayseri”, World War One and the End of the Ottoman Social Formation,

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 “Kayseri Sancağı’nda Ermeni Emval-i Metrukesinin İadesi (1918-1920), Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 “Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Osmanlı Taşrası: Kayseri’de Ermeni Tehciri ve İhtida”, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 “The Impact of World War I on the Social and Economic Life of Kayseri”, Turkish Studies Project Conference III: the Ottoman Empire and World War I

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2007 “The Implementation of the Ottoman Land Code of 1858 in Eastern Anatolia”, Perceptions of Land in Societies outside of Europe from the 17th to the 20th Century,

  Katılımcı

  Hamburg, Almanya