Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Food Safety in the Ottoman Empire: The Problem of Adulterated Olive Oil in the Context of Public Health and International Trade

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.54, pp.277-305, 2019 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The Distribution of the Armenian Abandoned Properties in an Ottoman Locality: Kayseri (1915-18)

MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.51, no.5, pp.838-853, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

1908 Sonrası Dinde Reformun Bir Adımı Olarak Türkçe Hutbe Tartışmaları

KEBİKEÇ İNSAN BİLİMLERİ İÇİN KAYNAK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.43, pp.125-138, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geri Dönüş ve Ermeni Emval-i Metrukesinin İadesi: Kayseri (1918-1920)

Praksis, no.39, pp.145-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yeni Bir Demografik Hareketlilik Dönemi Olarak Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu: Kayseri 1918-1920

Mülkiye Dergisi, vol.39, no.1, pp.9-36, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tehcir ve Ermeni Nüfusu Tartışmasına Bir Katkı Kayseri Sancağı 1915

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no.38, pp.107-131, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tehcir ve Ermeni Nüfusu Tartışmasına Bir Katkı: Kayseri Sancağı

KEBİKEÇ İNSAN BİLİMLERİ İÇİN KAYNAK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.38, pp.107-131, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Rise of the Ottoman Military Medical Schoolas the Center of Anti-Hamidian Opposition

6th International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.247

Osmanlı’da Kamu Sağlığının Korunması ve Tıbbiye

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017, pp.120

Tehcirde ErmeniBir Tüccarın Hikâyesi:Maruke İpranosyan

Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2015, pp.114-125

The Ottoman Medical School as a Source of Revolutionaries

14th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Sofya, Bulgaria, 24 - 28 July 2017, pp.108

The Role of Demographic Transformation in the Socio Economic Foundation of Turkey

3rd ISA Forum of Sociology, Viyana, Austria, 10 - 14 July 2016, pp.267 Sustainable Development

The Armenian Converts during World War One the Case of Kayseri

World War One and the End of the Ottoman Social Formation, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2015

Kayseri Sancağı nda Ermeni Emval i Metrukesinin İadesi 1918 1920

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 19 March 2015

Savaş ve Mülkiyet Kayseri de İktisadi ve Siyasi Hayatın Dönüşümü

Tarih Vakfı Doktora Çalışmaları, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2013

The Impact of World War I on the Social and Economic Life of Kayseri

Turkish Studies Project Conference III: the Ottoman Empire and World War I, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 16 - 20 May 2012

The Implementation of the Ottoman Land Code of 1858 in Eastern Anatolia

Perceptions of Land in Societies outside of Europe from the 17th to the 20th Century, Hamburg, Germany, 1 - 03 June 2007

Books & Book Chapters

The Rise of the Ottoman Military Medical School as the Center of Anti-Hamidian Opposition

in: Current Debates in History & Politics Volume 6, Oya Gözel Durmaz, Abidin Çevik, Günay Gönüllü, Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.7-20, 2017

Tehcirde Ermeni Bir Tüccarın Hikayesi: Maruke İpranosyan

in: Yok Edilen Medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı, Ararat Şekeryan, Nvart Taşçı, Editor, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.114-125, 2017

THE RISE OF THE OTTOMAN MILITARY MEDICAL SCHOOL ASTHE CENTER OF ANTI-HAMIDIAN OPPOSITION

in: Current Debates in History Politics, Oya Gözel Durmaz, Abidin Çevik, Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.7-20, 2017

The Deportation of the Armenians and the Issue of Abandoned Properties in Kayseri

in: War and Collapse: World War I and the Ottoman State, Yavuz H., Ahmad F., Editor, University of Utah Press , Salt Lake City, pp.869-895, 2016