Arş.Gör.Dr.

ÖZER AKYÜREK


Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Uzaktan Algılama

Eğitim Bilgileri

2012 - 2019

2012 - 2019

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2009

2004 - 2009

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİNDE GEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE DOKU ANALİZİ

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü

2012

2012

Yüksek Lisans

Hiperspektral görüntülerde boyut indirgeme yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Yerküre Gözlemleri (Uzaktan Algılama, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Olasılık ve İstatistik

Lisans

Lisans

Sayısal Arazi Modeli

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Dimension reduction methods applied to coastline extraction on hyperspectral imagery

ARSLAN O. , AKYÜREK Ö. , Kaya Ş., Şeker D. Z.

GEOCARTO INTERNATIONAL, cilt.35, no.2, ss.376-390, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

A comparative analysis of classification methods for hyperspectral images generated with conventional dimension reduction methods

ARSLAN O. , AKYÜREK Ö. , Kaya Ş.

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.58-72, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Spatial Modelling of Air Pollution Concentrations with a Spatial Autoregressive Model : A Case Study in Canakkale City

ARSLAN O. , AKYÜREK Ö.

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 October 2017

2017

2017

Spatio-temporal Analysis of Historical Earthquakes in Ayvacik Region in Canakkale city with GIS

ARSLAN O. , AKYÜREK Ö.

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 October 2017

2015

2015

LANDSAT 7 ETM GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN ÇİZGİSELLİKLERİN OTOMATİK ÇIKARIMI VE ANALİZİ: VAN DEPREMİ ÖRNEĞİ

ARSLAN O. , AKYÜREK Ö.

5th International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 June 2015, ss.613-625

2013

2013

So2 ve PM10 Hava Kirliliği Parametrelerinin CBS ile Konumsal Analizi: Kocaeli Örneği

AKYÜREK Ö. , ARSLAN O. , KARADEMİR A.

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 November 2013, ss.1-12

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Advances In Health And Natural Sciences

AKYÜREK Ö.

The Spatial Analysis of Air Pollution Parameters(PM10, SO2 and NO2): A Case Study of the Marmara Region (2014-2017), YUKSEl Burcu, KARAGUL Mustafa Sencer, Editör, Nova Medicine Health, ss.1-16, 2018


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1