Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ten-Year Experience Outcomes of a Day Treatment for Children and Adolescents with Psychiatric Disorders

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.56, sa.4, ss.283-287, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Poor insight in OCD: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.17-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İç görüsü kötü obsesif kompulsif bozukluk Bir olgu sunumu

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

ADHD in preschool children: review of psychosocial interventions

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, sa.2, ss.143-155, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okul öncesi dönemde DEHB Psikososyal tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.17, ss.143-155, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The realtionship between attachment and parenting styles of adolescents with ADHD

8. Uluslar arası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslar arası Çocuk ve ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 21 - 23 Nisan 2016

The realtionship between attachment styles of ADHD diagnosed adolescents and their mothers

8. Uluslar arası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4. Uluslar arası Çocuk ve ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 21 - 23 Nisan 2016

EMDR terapisi ile yas sürecini çalışmak iki ergen olgu sunumu

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

DEHB değerlendirme araçları

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

Çocuklarda Cinsel Kimlik Bozukluğu Yaygınlığı

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

DEHB de internet bağımlılığı ve ilişkili etkenler

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2016

ADHD and disruptive mood dysregulation disorder treatment with olanzapine and methylphenidate: a case report

6th International Congress on Psychopharmacology International Symposium on Child and Adolescent Psychoparmacology, 24 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

OYUN DÖNEMİ VE BOŞANMA

OYUN DÖNEMİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, ELVAN İŞERİ, ESRA GÜNEY, YASEMİN TAŞ TORUN, Editör, TÜRKİYE ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ, Ankara, ss.253-260, 2018

Majör depresif bozukluk ile seyreden bir cinsel disfori olgusu

25 olgu 25 çözümleme, Neslihan İnal Emiroğlu, Editör, Birleşik Matbaacılık, 2016

Asperger sendromunda akran zorbalığı

25 olgu 25 çözümleme, Neslihan İnal Emiroğlu, Editör, Birleşik Matbaacılık, 2016