Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünya Bankası ile Yeni Bir Sosyal Politika Öznesi Olarak Beşeri Sermaye

GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol.19, no.2, pp.475-498, 2020 (Other Refereed National Journals)

Endüstri Sonrası Çalışma İlişkilerinde Yapay Zekâ, Acımasız Rekabet ve Suç Önleme Politikası

Uluslararası Suçlar ve Tarih, no.20, pp.121-163, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çalışmanın Muhafazasından Yaşam Güvenliğine Evrilen Yeni Sosyal Politika Anlayışı

Akademik Hassasiyetler, vol.6, no.12, pp.25-60, 2019 (Other Refereed National Journals)

DÜNYA BANKASI VE İKTİSADİ BÜYÜME FORMÜLÜ: YABANCISERMAYENİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.501-523, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Human rights and liberty: A dabate over liberty and rights from the past to present

2. International congress of human studies, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.107-120

İngiliz Koloniliğinden, Ulusüstü Siyasal Birliğe: Bir Özgürlük ve Bağımsızlık Hareketi Olarak Amerika Birleşik Devletleri

XI. International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019

Industry 4.0, Artificial Intelligence And New Period Of Labour Relations

10th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 September 2019, pp.60-68

Books & Book Chapters

Feodal Düzenin Tasfiyesinde Bir Özgürleşme Hareketi Olarak Köy Enstitüleri

in: KÖY ENSTİTÜLERİ FELSEFESİNİ GELECEĞE TAŞIMAK, Şahin Mehmet ve Başar, Mustafa Aydın, Editor, Rating Academy, pp.19-41, 2019

Dünya Bankası ve Yabancı Yatırımların Güvenliği

in: Bilim Dünyasında Multidisipliner Çalışmalar, Duymaz, A.Şevki, Çelikkaleli, Öner, Editor, Berikan Yayınevi, pp.78-95, 2019