Araştırma Alanları

  • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

  • Eğitim Yönetimi ve Teftiş

  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

  • Program Geliştirme

  • Eğitim Teknolojisi

  • Eğitim Yönetimi ve Eğitimde Program Geliştirme

  • Eğitim Programları ve Öğretim

  • Eğitim Yönetimi ve Planlaması

  • Yabancı Diller Eğitimi

  • Eğitimde Yaratıcı Drama