Arş.Gör.Dr.

PAKİZE KÜREÇ NEHBİT


Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Eğitim Bilgileri

2019 - 2020

2019 - 2020

Post Doktora

GFZ German Research Centre for Geosciences (Potsdam), Geodesy, Space Geodetic Techniques, Almanya

2012 - 2018

2012 - 2018

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Dr), Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2004

1998 - 2004

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

GPS/GNSS Ağları İÇİN SÜREKLİ BİR GERİNİM İZLEME VE KALİTE DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Müh. A.B.D.

2010

2010

Yüksek Lisans

Yüzey ağlarının değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2004

2004

Microsoft Windows 2000 Professional and Server

Bilişim

Bilişim Eğitim Merkezi, Beşiktaş/İstanbul

2004

2004

Donanım ve Teknik Servis Uzmanlığı

Bilişim

Bilişim Eğitim Merkezi, Beşiktaş/İstanbul

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Harita, Hata Teorisi, Harita Ağları, Ölçme Tekniği, Deformasyon Ölçmeleri, GPS-GNSS, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

GFZ German Research Centre for Geosciences, Geodesy, 1.1: Space Geodetic Techniques

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

2007 - 2018

2007 - 2018

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İnovasyon ve Proje Yönetimi

Lisans

Lisans

İş Hayatına Hazırlık

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

THE GLOBAL AND LOCAL ROBUSTNESS ANALYSIS IN GEODETIC NETWORKS

Nehbit P. , Konak H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.42-48, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

INTERPRETING DEFORMATION RESULTS OF GEODETIC NETWORK POINTS USING THE STRAIN MODELS BASED ON DIFFERENT ESTIMATION METHODS

Konak H. , Nehbit P. , Karaöz A., Cerit F.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.49-59, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Jeodezik Ağ Noktalarına İlişkin Deformasyon Sonuçlarının Farklı Kestirim Yöntemlerine Dayanan Gerinim Modelleriyle Yorumlanması

KONAK H. , KÜREÇ NEHBİT P. , Karaöz A., Cerit F.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 April 2019, ss.1-10

2019

2019

Jeodezik Ağlarda Global ve Lokal Sağlamlık İrdelemeleri

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 April 2019, ss.1-9

2017

2017

SENSITIVITY OPTIMIZATION AT THE DENSIFICATION GPS NETWORKS FOR MONITORING CRUSTAL MOVEMENTS

KONAK H. , Nehbit P. , İNCE C. D.

3rd International Scientific Conference on Geobalcanica, Skopje, Makedonya, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.9-16 identifier

2016

2016

SIKLAŞTIRMA TEMEL GPS AĞLARINDA GÜVENİRLİK VE ALGILAYABİLİRLİKOPTİMİZASYONU

KONAK H. , KÜREÇ NEHBİT P. , İNCE C. D.

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 October 2016

2013

2013

Doğrusal Hipotez Testleri Ile Gerinim Analizi, Sözlü Sunum

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 May 2013, cilt.1, ss.1-8

2013

2013

Doğrusal Hipotez Testleri ile Gerinim Analizi

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013

2013

2013

Yerkabuğu Hareketleri için Multivaryat Düzenli GPS Ağlarında Deneysel Algılayabilirlik Analizleri: Kocaeli IZDOGAP GPS Ağı

KÜREÇ NEHBİT P. , KONAK H.

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Türkiye, 15 March 2013, cilt.1, no.1, ss.1-8


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

EGU General Assembly 2020 (Sharing Geoscience Online)

Katılımcı

Vienna-Avusturya

2019 - 2019

2019 - 2019

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

TUJK 2018 Sismojeodezik Çalışmalar

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Earth's variable rotation rate and its influence on the occurrence rate of Mw>6.5 earthquakes

Katılımcı

-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

TUJK 2017 Bilimsel Toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017 - 2017

2017 - 2017

3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017

Katılımcı

Skopje-Makedonya

2016 - 2016

2016 - 2016

8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK Jeodezi Kolokyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

First Aerial Archaeology Research and Training School

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Ulurlararası Deprem Sempozyumu

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

Burslar

2019 - 2020

2019 - 2020

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2018 - 2018

2018 - 2018

Çok Bandlı InSAR ve GNSS Tekniği ile Doğu Marmara (İzmit Körfezi) Düşey Yönlü Yer Değiştirmelerin İzlenmesi, Zemin Çökmeleri ile Bina Yoğunluğu ve Sıvılaşma İlişkisinin Araştırılması

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu

MSB Harita Genel Müdürlüğü, Turkey

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

7. DÖNEM Jeodezi ve Konum Belirleme Komisyonu

https://www.hkmo.org.tr/

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Turkey

2010 - 2014

2010 - 2014

HKMO 5. Dönem Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

https://www.hkmo.org.tr/

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Turkey