Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ayfer Tunç’un Kırmızı Azap’taki Hikâyelerinde İçsel Vatansızlık

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Orhan Kemal’in Nâzım’ı: Edebiyatta Ve Yaşamda Bir Yol Gösterici

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

“Aşk” Teması Üzerinden Halide Nusret Zorlutuna’nın Şiirlerinin Yazınsal Değeri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘Gece’yle Görünür Olan: Recaizade Mahmut Ekrem’in Şiir Estetiği

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.173-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reşat Nuri’nin Romancılığını Belirleyen Rota: Harabelerin Çiçeği’nden Gizli El’e Giden Yol

Asos Journal/The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.75, pp.344-359, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dağa Çıkan Kurt’ta Savaş Çocukları ve Gerçeklik

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refik Halit Karay’ın “Yatık Emine”sinde Görülen ama Göremeyen

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Tiyatrosunda Kadın Temsili Üzerine Feminist Eleştiri Denemesi Beş Farklı Oyun Hep Aynı Kadın

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Canistan’da İktidarın Hem Ödülü Hem Bedeli Olarak Erkeklik

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmet Mithat’ın Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Çengi ve Cinli Han Romanlarında ‘Olağanüstü’,

The Journal of Academic Social Science Studies- International Journal of Social Science, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spiritüalizm, Materyalizm ve Fantastik Üzerine Farklı Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar Anlatısı: Ölüler Yaşıyor mu?

Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alaaddin’in Peşinde: Bin Hüzünlü Haz’da Varlıkla Yokluk Arasında

Roman Kahramanları, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Abdülhak Şinasi Hisar ın Fahim Bey ve Biz Adlı Romanındaki Anlatım Tekniği ve Bu Tekniğin İşlevi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal Of Turkish Cultural Studies, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Boş Odalarda” Yankılananlar: Hatıra Yazınında Kadın Sesi”

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’EHATIRAT ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 25 - 27 April 2018

Küçük Şeyler de Büyük Meseleler Sami Paşazade Sezayi yi Alphonse Daudet nin Işığında Okumak

Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi, 24 - 26 May 2012

Peyami Safa Changing Perspectives on the West in 1950 s Turkey

Orientalism/Occidentalism: Languages of Cultures vs Languages of Description, International Conference, 23 - 25 September 2010

Selanik Salonica A Balkan City As A Way For The Construction of Turkish Nationalism

City, Ethnicity, Nationalism. Urban Transformations within the Nation Building Processes (19th-20th centuries), 8 - 10 September 2011

To Cross Certain Frontiers: The Meanings of Alternative Worlds in the Novels of Barış Müstecaplıoğlu

Fremde Welten - Wege und Räume der Fantastik im 21. Jahrhundert, 1. Internationale Konferenz der Gesellschaft für Fantastikforschung, 30 September - 03 October 2010

Tanzimatta Aykırı Bir Kimlik: Beşir Fuad

Kimlik ve Kültür Sempozyumu, Turkey, 14 - 17 June 2005

Books & Book Chapters

Şair Eşi Olmanın "Dayanılır" Ağırlığı

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Musa Güneş, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.301-321, 2021

Fantastik Anlatılar Ne İşe Yarar?

in: Üç Elma: Mitoloji, Folklor, Fantastik , Burcu Bayer, Editor, Ketebe, İstanbul, pp.267-289, 2021

Küçük Şeyler

İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019

Bir Acı Hikâye’nin Gizemli, Kayıp Metinlerinde Geçmişin İzini Sürmek

in: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, Deniz Aktan Küçük,Murat Narcı, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.291-306, 2019

‘Nasıl Öğreteceğim Köpeğe Aport’u?’ Öyküsünden Okurun Payına Düşen ‘Aport’: Metnin Niyetini Tahmin Et!

in: İsyankâr Neşe: Sevgi Sosyal Kitabı, . Seval Şahin,İpek Şahbenderoğlu, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.225-232, 2015

Başlangıçtan 2000’lere Türkçe Edebiyatta Fantastiğin Serüveni

in: Fantastik ve Bilimkurgu, Banu Öztürk,Didem Ardalı Büyükarman,Seval Şahin, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.110-122, 2015

Mihnetkeşan’da Toplumsal Ahlak Karşısında Bireysel Ahlak

in: Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Nüket Esen,Erol Köroğlu, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.183-192, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Mütercem (Muallim Naci)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/mutercem-muallim-naci, 2021

Muhayyelât (Azîz, Aziz Ali Efendi)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/muhayyelat-tees-2, 2021