Spiritüalizm, Materyalizm ve Fantastik Üzerine Farklı Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar Anlatısı: Ölüler Yaşıyor mu?


AYAR P.

Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı