Spiritüalizm, Materyalizm ve Fantastik Üzerine Farklı Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar Anlatısı: Ölüler Yaşıyor mu?


AYAR P.

Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature, History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, 2011 (Peer-Reviewed Journal)