Hemşirelerin Çalışma Ortamında Yaşadıkları Stresörler ile Kullandıkları Başetme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


MERT BOĞA S. , İLTER G., AYDIN SAYILAN A., KERSU Ö., BAYDEMİR C.

Uluslararası Akademik Ve Uygulamalı Bilimler Konferansı, 26 - 28 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text