Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Hakkındaki Düşüncelerinin ve Anksiyete-Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi


MERT BOĞA S. , İLTER G., KERSU Ö., AYDIN SAYILAN A., BAYDEMİR C. , ÇELİK T.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text