Biometric Analysis of Research on Selected Keywords in The Field of Cyber Security, Cyber Warfare


Creative Commons License

Neciyev S., PAZARBAŞI B.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.12, no.1, pp.57-79, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cybersecurity is one of the most important concerns about the ever-developing Internet-based technologies, products, services and networks. The aim of this study is to identify research trends and analyses studies in the field of cyber security. Within the scope of the research, bibliometric analysis of the studies published between 1999 and 2023 on cyber security, cybercrime, cyberattack, cyber warfare and cyber security was carried out using Scopus database and VOSviewer program. The findings revealed various results, including the most influential authors and top countries, articles, funding institutions and organizations publishing research on cyber security. In the first stage, the scope of the relevant studies in the world in general and specifically in Turkey and Azerbaijan in the second stage was determined and bibliometric analysis was carried out. The bibliometric analysis shows that existing studies affect the knowledge on cyber security. This study is valuable in terms of providing a comprehensive evaluation of research on cyber security and cyber warfare and creating a perspective for future research.
Sürekli geliştirilmekte olan internet tabanlı teknolojiler, ürünler, hizmetler ve ağlarla ilgili en önemli endişelerden biri siber güvenlik konusudur. Bu çalışmanın amacı siber güvenlik alanında gerçekleştirilen araştırma eğilimlerini belirlemek ve çalışmaları analiz etmektir. Araştırma kapsamında 1999 ile 2023 yılları arasında yayınlanan ve siber güvenlik, siber suç, siber saldırı, siber savaş konuları ile ilgili yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi Scopus veri tabanı ve VOSviewer programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, en etkili yazarlar ve en iyi ülkeler, makaleler, finansman sağlayan kurumlar ve siber güvenlik üzerine araştırma yayınlayan kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli sonuçlar ortaya koymuştur. İlk aşamada dünya genelinde, ikinci aşamada spesifik olarak Türkiye ve Azerbaycan’da ilgili çalışmaların kapsamı belirlenerek, bibliyometrik analizi yapılmıştır. Yapılan bibliyometrik analiz, mevcut çalışmaların siber güvenliğe ilişkin bilgiyi etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma, siber güvenlik ve siber savaşla ilgili araştırmaların kapsamlı bir değerlendirmesini sunması ve gelecekte yapılması planlanan araştırmalar için perspektif oluşturması açısından değerlidir.