ORTOPEDİK CERRAHİ TEDAVİ AMELİYATI OLAN HASTALARIN VERİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ


Kuş B., MUTLU İ.

1. ULUSLARARASI SAĞLIKTA VERİ BİLİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey