İzmit Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Proses Emisyon Değerleri Üzerine Bir İnceleme


AYBERK H. S. , BAKOĞLU M., OKTOR K. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 25 - 27 April 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey