PERFORMANCE ANALYSIS OF THE EJECTOR REFRIGERATION CYCLE


Hacıpaşaoğlu S. G., Öztürk İ. T.

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.873-880

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.873-880
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Refrigeration systems progress in parallel with the development of technology and ways of saving energy in refrigeration systems are being researched. In this context, it is seen in the literature that the use of ejectors in refrigeration systems increases the performance coefficient (COP) of the system. Ejector expansion is considered to be a potential method of improving the performance of the vapor compression refrigeration cycle (VCRC) by recovering the expansion work normally lost in the expansion valve or capillary tube. There are many cycles in the literature for ejector refrigeration systems. In this study, the performance of an ejector refrigeration cycle using a constant pressure ejector will be tried to be determined by thermodynamic (I. and II law) analyzes using R134a and R600a refrigerants. For a given condenser temperature, the optimum value of the pressure drops in the secondary nozzle and the optimum ejector area ratio accordingly, the total exergy destruction in the system have been investigated.

Soğutma sistemleri, teknolojinin gelişimine paralel olarak ilerlemekte ve soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamanın yolları araştırılmaktadır. Bu kapsamda, soğutma sistemlerinde ejektör kullanımının sistemin performans katsayısını (COP) artırdığı literatürde görülmektedir. Ejektör genleşmesi, genleşme valfi veya kılcal tüpte normal olarak kaybedilen genleşme işinin geri kazanılmasıyla, buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin performansını arttırmanın potansiyel bir yöntemi olarak kabul edilir. Ejektörlü soğutma sistemleri için literatürde birçok çevrim mevcuttur. Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre, sabit basınç ejektör kullanılan bir ejektör genleştiricili soğutma çevriminde R134a ve R600a soğutucu akışkanları için evaporatör sıcaklığının ejektörlü çevrimin performansına etkileri termodinamik (I. ve II kanun) analizleriyle belirlenmeye çalışılacaktır. Belirli bir kondenser sıcaklığı için, ikincil lüledeki basınç düşüşünün optimum değeri ve buna bağlı olarak optimum ejektör alan oranı, sistemdeki toplam ekserji yıkımı değerleri araştırılmıştır.