Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde beta blokerlerin kardiyopulmoner egzersiz testler ve ekokardiyografi bulguları üzerine etkisi


ESRA K. U. , YILDIZ F. F. , ARGUN BARIŞ S. , EMRE E., BOZYEL S., URAL D., ...More

Türk Toraks Derneği 18.yıllık kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey