Uçak Bakımdaki Problemlerin TRIZ Metodu İle Değerlendirilmesi


Bakşi O., Çoruh N. , Aras F. , Kaya N.

IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi Ve Sergisi, Denizli, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.621-628

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.621-628

Abstract

Günümüzde havacılık sektörü dünya ekonomileri için itici güç olup ülkelerin sosyal gelişiminde de önemli rol oynamaktadır. Dünyada hava ulaşım ağlarının sayısı her geçen gün artmakta ve hava taşımacılığı devamlı olarak büyümektedir.  Bu büyüme arka planda devasa bir teknoloji, bilgi, birikimi de peşinde götürmektedir. Her yeni nesil uçak yeni teknolojik sistemlerle modernize edilip gökyüzüyle buluşmaktadır. Ancak uçaklar ne kadar iyi teknolojiye, sistemlere sahip olsalar da havada güvenli uçuşlarını sürdürebilmeleri için sürekli bakıma ihtiyaçları bulunmaktadır. Basit anlamda bir hava aracının faaliyetinin sürdürülebilir olması diğer bir deyişle sürekli uçuşa elverişli olabilmesi için planlı ve plansız bakımlarının yapılması ve gerekli modifikasyonların zamanında uygulanması gerekmektedir. Bu sebeple havacılık sektörünün en önemli yapı taşlarından birisi şüphesiz bakım ve onarım faaliyetleridir. Uçak bakımda sistemlerin çokluğu, karmaşıklığı ve birbiriyle ilişkili olması istenilmeyen bakım problemlerine sebep olabilmektedir. Bu çalışma da uçak bakımda karşılaşılan problemlerin ve hataların TRIZ yöntemiyle sistematik bir şekilde çözülmesi, çalışma ortamının iyileştirilmesi, tehlikeli durumlardan kaçınılması, yüksek bakım maliyetlerinin önlenmesi, yaşanılan problem/hataların bir daha yaşanılmaması için önlemler alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmıştır.