Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hastane Anksiyete Depresyon Düzeyleri ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


AYDIN SAYILAN A., MERT BOĞA S. , İLTER G., KERSU Ö., BAYDEMİR C.

Uluslararası Akademik Ve Uygulamalı Bilimler Konferansı, 26 - 28 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text