Bireyin Kendini Sunuş ve Konumlandırış Biçimindeki Dönüşüm: Selfie Kimlikler


PÖSTEKİ N. , VELİOĞLU METİN Ö.

l. International ICMS Congress, 06 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text