POLİDİMETİLSİLOKSAN İLE YAPAY İRİS ÜRETİMİ


Creative Commons License

ÇAVDAR E., Ünügül T., MUTLU İ., KARAAĞAÇ B.

8. International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 13 May 2022, pp.348-354

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.348-354
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

The human iris take part a central role in maintaining visual input to the retina while providing eye color and facial symmetry. Photophobia, a medical condition caused by exposure to light in patients with congenital or traumatic iris damage, causes bright light to affect the eyes, sensitivity and poor vision. Artificial iris lenses, which are artificially prepared and produced for the person, do not provide the dynamic effect of the natural iris, but provide aesthetics to the person. In this study, it is aimed to produce a new artificial iris that combines photochromic and polymer components to create an ophthalmic biomaterial that partially mimics the natural iris and is intended to have long-term implant stability in the eye, which could provide a new treatment option for congenital or trauma patients. To overcome a major limitation in available iris defect treatment options, rapid activation and turnaround times of less than 60 seconds have been preferred, along with synthetic and biocompatible lens materials. The artificial iris, which is planned to be produced locally, has been obtained by using smart materials that change their optical properties by absorbing the electromagnetic energy in UV rays, and coated with silicon-based solid and liquid polymers with high biocompatibility. The optical properties of the prototype irises were examined with the pre-coating mechanical test and the light transmittance test in a comparative way before and after the coating. According to these test results, it was evaluated whether the design study provided a significant reduction in light sensitivity. 

İnsan irisi, göz rengi ve yüz simetrisi sağlarken, retinaya görsel girdiyi sürdürmede merkezi bir rol oynar. Doğuştan veya travmaya bağlı iris hasarı olan hastalarda ışığa maruz kalmanın verdiği bir tıbbi rahatsızlık olan fotofobi, parlak ışığın gözleri etkilemesine, hassasiyete ve zayıf görmeye neden olur. Yapay olarak hazırlanıp kişiye özel üretilen yapay iris lensleri, doğal irisin dinamik etkisini sağlamaz fakat kişiye estetik sağlar. Bu çalışmada, doğuştan veya travmalı hastalar için yeni bir tedavi seçeneği sağlayabilecek, doğal irisi kısmen taklit eden ve gözde uzun vadeli implant stabilitesine sahip olabilmesi amaçlanan bir oftalmik biyomalzeme oluşturmak için fotokromik ve polimer bileşenleri birleştiren yeni bir yapay iris üretilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut iris kusuru tedavi seçeneklerindeki büyük bir sınırlamanın üstesinden gelmek için, sentetik ve biyouyumlu lens materyallerinin yanı sıra hızlı aktivasyon ve 60 saniyeden daha kısa geri dönüş süreleri tercih edilmiştir. Yerli bir üretim yapılması planlanan yapay iris UV ışınları içindeki elektromanyetik enerjiyi absorbe ederek optik özelliklerini değiştiren akıllı malzemeler kullanılarak biyouyumluluğu yüksek silikon bazlı katı ve sıvı polimerler ile kaplanarak elde edilmiştir. Üretimi yapılan prototip irisler ile kaplama öncesi mekanik test ile mekanik özellikleri, kaplama öncesi ve sonrası karşılaştırmalı olacak şekilde ışık geçirgenliği testi ile optik özellikleri incelenmiştir. Bu test sonuçlarına göre yapılan tasarım çalışmasının ışık hassasiyetinde anlamlı bir azalma sağlayıp sağlamadığı değerlendirilmiştir.