980 MPA DUAL FAZ ÇELİĞE PROJEKSİYON KAYNAĞI İLE CIVATA KAYNATILMASI VE TAGUCHİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK PARAMETRE OPTİMİZASYONU SAĞLANMASI


Sınmazçelik T. , Canel T.

4. ULUSLARARASI MÜHENDISLIK, MIMARLIK VE TASARIM KONGRESI, İstanbul, Turkey, 23 - 24 April 2019, vol.1, no.1, pp.1115-1124

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1115-1124

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 980 MPA SCGADU (Soğuk çekilmiş çift fazlı galvanizli çelik) çift faz çelik sacların

cıvata projeksiyon kaynak davranışının farklı parametreler ile ön analizlerin yapılıp taguchi yöntemiyle

karşılaştırılıp doğrulanmasını ve parametre optimizasyonunu amaçlar. Referans aldığımız otomotiv gövdesinde

kullanılan cıvata kaynağındaki kalitesel beklenti 5390N basma kuvvetidir ve en yüksek değer en iyi

olarak kabul edilmektedir.Standart sapmalar kabul edilebilir düzey de olmalı ve cpk istatistik yöntemi kullanılarak

değerler 1.33 üstünde olmalıdır.Direnç kaynağının ana parametreleri olan kaynak akımı, kaynak zamanı

ve baskı kuvvetinin farklı kombinasyonları ile ön analizler yapılmış ve yapılan denemeler ile cpk değeri

1.33 için güvenli parametre aralıkları elde edilmiştir. Daha sonra taguchi yöntemiyle L9 ortogonal dizini

kullanılarak daha sistematik yaklaşım ile denemeler yapılmış ve elde edilen sonuçların ön analizler ile karşılaştırması

yapılmıştır. Ayrıca kaynaklı numunelerin optimum kaynak parametreleri, en yüksek basma değeri

yüküne göre tahmin edilmiş ve her bir parametrenin kopma yükü üzerindeki etkisi sinyal/gürültü (S/N) oranı

belirlenerek her bir parametrenin basma yüküne etki faktörü bulunmuştur. Optimum kaynak akımı, kaynak

zamanı ve elektrot kuvveti ön analizlerde 10KA 12 cyc 3500N olarak bulunmuş iken taguchi formülasyonuyla

bulunan optimum parametre 10 KA 8 cyc 4000 N olarak gerçekleşmiştir. Elektrik direnç cıvata kaynağı

ile kaynak edilmiş birleştirmelerin basma testi değerleri artan akım ve azalan baskı kuvveti ile arttığı minitab

analizlerinden elde edilen grafiklerle de ortaya konulmuştur.