Development of Satisfaction Scale for E Course Reliability and Validity Study E Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Geçer A., Deveci Topal A.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.11, pp.1272-1287, 2015 (Peer-Reviewed Journal)